تبلیغات
کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی موچش - مدل الگوی آشور
 
کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی موچش
The most fatal thing a man can do is try to stand alone
 
 
پنجشنبه 10 خرداد 1397 :: نویسنده : منیژه حسنی

 الگوی آشور یکی از الگوهایی است که معلمان را قادر می سازد فعالیت های آموزشی خود را به گونه ای مؤثر طراحی کنند . آشور از شش سرواژه ی A.S.S.U.R.E  تشکیل شده است که مراحل اجرای این الگو را تشکیل می دهد.
بقیه در ادامه مطلب

                                                                                                     
 مدل الگوی آشور  : ASSURE MODEL
 E R U S S

«الگوی آشور» یا الگوی اطمینان بخش نیز یکی دیگر از الگوهای طراحی آموزشی است که در کشور ما کمتر شناخته شده است. معلمان با استفاده از این الگو می توانند با اطمینان کافی نسبت به فرآگیران، موضوع و محیط آموزشی شناخت پیدا کنند و آموزشی اثر بخش را تدارک ببینند. الگوی اشور، با  عنوان الگوی مطمئن ، یکی از الگوهاییست که به معلمان کمک می کند از رسانه های آموزشی در کلاس درس، به گونه ای مؤثر استفاده کنند در واقع الگوی اشور نوعی راهنمای عملی برای طراحی و اجرای آموزش است  . الگوی آشور توسط هینیچ، مولندا، راسل و اسنمالدینو ارائه شده است.


 اشور سرواژه ی اصطلاحاتی است که مراحل یا مؤلفه های این الگو را تشکیل می دهند. معادل این واژه «اطمینان دادن» است. دلیل این نام گذاری آن است که طراحان الگوی اشور معتقدند، با استفاده از الگوی مذکور می توان از اثربخشی آموزش اطمینان حاصل کرد. این الگو به افراد کمک می کند تا گام های لازم برای آموزش را شناسایی و برای هر یک از این گام ها تدابیر لازم را اتخاذ کنند.


 مراحل اجرای الگو آشور


معلمان می توانند از این الگو برای طراحی و ایجاد محیط های یادگیری برای آموزش موضوعات درسی استفاده کنند. این الگو شش مرحله یا گام دارد. از آن جا که الگوی اشور یک الگوی نظام مند است، هر یک از مؤلفه های آن روی مؤلفه ی دیگر تأثیر می گذارد. واژه آشور از شش حرف لاتین که آغاز عبارت های زیر می باشد ، تشکیل شده است.

 

1.      ویژگی های یادگیرندگان را تحلیل می کنند.            

     Characteristics Analyze Learner

 

2.      هدف های آموزشی را بیان می کنند.                                             

Objectives State

 

  3 .  روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی را انتخاب می کند .   

            Select Media And Materials            

 

4.      مواد و رسانه های آموزشی را به کار می برند. 

            Utilize Media And Materials            

 

  5  . از یادگیرندگان می خواهند در کار آموزشی مشارکت کنند .  

      Participation   Require Learner

 

  6. مراحل آموزش را ارزش یابی و آن را بازنگری می کنند.

            Evaluation And Revise            

 شش گام مرحله آشور

آشور به آموزش موضوع خاصی محدود نمی شود و به نحوی تدوین و اصلاح شده است که معلمان بتوانند در تدریس از آن استفاده کنند. بر اساس الگوی اشور، معلمان به منظور طراحی و ایجاد محیط یادگیری مناسب برای دانش آموزان، گام های زیر را بر می دارند:

 گام اول  : تحلیل ویژگی های یادگیرندگان

 نخستین گام در طراحی آموزشی بر اساس الگوی اشور، شناسایی ویژگی های یادگیرندگان است. در گام نخست، باید یادگیرندگان شناخته شوند و این کار از طریق تحلیل توانایی آنان میسر می شود. دلیل وجود این مرحله آن است که آموزش مؤثر، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ویژگی های مخاطب و محتوای آموزشی است. هر چند شناسایی تمامی ویژگی های روان شناختی و آموزشی یادگیرندگان بسیار دشوار است. معلمانی که با دانش آموزان آشنا هستند و از ویژگی های عمومی آنان آگاهی دارند، لازم نیست کوشش چندانی صرف تحلیل یادگیرندگان کنند. در صورتی که معلم از مخاطبان خود شناختی ندارد، می تواند با ترتیب دادن جلسه ی معارفه و هم چنین از سوابق موجود در پرونده ی دانش آموزان، اطلاعات مناسبی را به دست آورد. برای آگاهی از ویژگی های خاص دانش آموزان نیز می توان از آزمون رفتار ورودی، پیش آزمون استفاده کرد.

  گام دوم : بیان هدف های آموزشی

 گام دوم در طراحی آموزشی، بیان هدف ها در قالب عباراتی خاص و مشخص است. هدف های عینی را می توان از سر فصل دوره ی آموزشی و یا راهنمای برنامه ی درسی استخراج کرد. هدف ها باید در قالب آن چه یادگیرنده قادر به انجام آن است (رفتار مخاطب)، و به عنوان بازده آموزش بیان شود. شرایطی که دانش آموز به انجام یک عمل می پردازد یا شایستگی خود را نشان می دهد نیز باید ذکر شود. بر اساس الگوی اشور، هدف آموزشی خوب، مؤلفه یا ویژگی های اساسی زیر را داراست:

 الف) مخاطب: هدف آموزشی بر یادگیرنده تأکید دارد. به عبارت دیگر، هدف آموزشی ناظر بر فعالیت یادگیرنده است، نه آن چه که معلم باید انجام دهد

 ب) رفتار: برای نوشتن هدف آموزشی، باید از فعل هایی استفاده شود که نشان دهنده ی توانایی فرد و به راحتی قابل درک است

 ج) شرایط: در هدف آموزشی، شرایطی که عملکرد یادگیرنده را شکل می دهد، بیان می شود

 د) معیار: در هدف آموزشی، ملاک قضاوت درباره ی عملکرد یادگیرنده ذکر شود (برای مثال: ذکر چهار فایده ی مسواک زدن از میان پنج مورد ذکر شده در کتاب) .

  گام سوم  : انتخاب روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی

 در این قسمت، پس از آن که عمل تحلیل مخاطبان و بیان هدف های آموزشی انجام شد، به نظر می رسد گام شروع آموزش (دانش، مهارت و نگرش فعلی مخاطب) و هم چنین گام پایانی آموزش (هدف های آموزشی) مشخص شده است. در این مرحله، بین این دو نقطه پیوندی برقرار می شود. برای انجام این کار می توان فعالیت های متعددی را انجام داد:

 الف) انتخاب مواد آموزشی در دسترس: در صورتی که مواد آموزشی مناسبی وجود دارد، می توان از آن ها برای دست یابی به اهداف آموزشی استفاده کرد.

ب) اصلاح مواد آموزشی موجود: در برخی موارد، مواد آموزشی موجود با انجام پاره ای اصلاحات و تغییرات قابل استفاده می شود.

ج) طراحی مواد آموزشی جدید: ممکن است آموزش موضوع جدید مستلزم طراحی مواد آموزشی باشد.

 در این مرحله، علاوه بر رسانه ها و مواد آموزشی، روش های آموزشی نیز انتخاب می شوند. روش های آموزشی متعددی وجود دارند که هر کدام برای موقعیت خاصی کاربرد دارند. برخی از روش های آموزشی عبارت اند از:

 روش اکتشافی

روش ایفای نقش

روش نمایش فعالیت

روش بحث

روش پرسش و پاسخ

 گام چهارم  : به کارگیری رسانه ها و مواد آموزشی

 پس از آن که مواد آموزشی انتخاب، اصلاح یا طراحی شد، برای بهره گیری از آن ها باید طرحی اندیشیده شود. نخست مواد آموزشی و فعالیت هایی را که در نظر دارید، بازبینی کنید. سپس دانش آموزان را آماده کنید و تجهیزات و امکانات مورد نیاز را فراهم آورید. آن گاه مواد آموزشی را در اختیار مخاطبان قرار دهید. مهم ترین فعالیت های این مرحله عبارت اند از:

 الف) بررسی مواد آموزشی

 ب) تمرین نحوه ی تدریس و آموزش: پیش از آن که تدریس را آغاز کنید، با روش هایی چون استفاده از آینه، مشاهده توسط همکاران، و یا ضبط ویدیویی، روش تدریس خود را بررسی کنید.

 ج) آماده سازی محیط آموزشی: محیطی را که قرار است در آن جا آموزش بدهید، اعم از کلاس، آزمایشگاه و یا کارگاه، از نظر نور، دما و خصوصیات دیگر بررسی کنید.

 د) آماده سازی مخاطبان: پژوهش ها خاطر نشان می کند، آن چه یادگیرندگان می آموزند، به نحوه ی آماده سازی آنان بستگی دارد. به بیانی ساده، دانش آموزان برای یادگیری درس جدید، باید کاملاً گرم شوند. ارائه ی تصویری کلی از درس جدید و ایجاد انگیزه در آنان با استفاده از یک مسئله، می تواند آنان را برای یادگیری آماده سازد.

 ه) ارائه ی مواد آموزشی: بهره گیری از هر رسانه، روش خاص خود را می طلبد. معلمان با تجربه می کوشند برای ارائه ی مواد آموزشی، روش های آموزشی مناسبی بر گزینند.

  گام پنجم  : مشارکت یادگیرندگان

 یادگیری مؤثر هنگامی صورت می گیرد که دانش آموزان برای رسیدن به هدف های آموزشی تمرین های کافی و مناسب انجام دهند. این کار سبب می شود خطاها و اشتباهات دانش آموزان تصحیح شود. دقت داشته باشید که در آغاز تمرین نباید هیچ نوع ارزش یابی یا امتحانی از یادگیرنده به عمل بیاید. مشارکت یادگیرندگان در کلاس درس، برای آنان بازخوردهایی فراهم می آورد که بتوانند صحت پاسخ های خود و میزان یادگیری خود را درک کنند. اگر بتوان دانش آموزان را در ارائه ی مواد آموزشی مشارکت داد، جو یادگیری فعال تر می شود. بر اساس نظریه های جدید آموزشی، یادگیرنده به صورت فعالانه به ساخت دانش می پردازد. این امر مستلزم شرکت آنان در فرآیند تدریس است. افزون بر این، چنان چه دانش آموزان در فرایند آموزش درگیر شوند، مطلب آموزشی را بهتر یاد می گیرند. امروزه منفعل بودن دانش آموزان در کلاس درس، یکی از نگرانی های معلمان است. با پرسش سؤالات مناسب، بحث گروهی، کار گروهی و با سایر فعالیت هایی که مستلزم کار و فعالیت دانش آموزان است، می توان آنان را از شنونده ی صرف بودن خارج کرد. به نظر می رسد، امروزه سخن رانی در کل یک جلسه ی درس، نه تنها دانش آموزان را خسته می کند، بلکه به معلم نیز احساس ناخوشایندی می دهد.

  گام ششم  : ارزش یابی و بازنگری آموزشی

 بعد از آن که موضوعات مورد نظر تدریس شد، ارزش یابی اثربخشی تدریس صورت می گیرد. برای آن که بتوان سیمای کاملی از آموزش به دست آورد، ارزش یابی از کل فرایند آموزش ضروری است. از این رو، نه تنها میزان تحقق هدف های آموزشی توسط دانش آموزان ارزش یابی می شود، بلکه میزان کارایی رسانه های آموزشی، تناسب روش های آموزشی و... نیز باید ارزش یابی شود.

 اقدامات زیر در این مرحله صورت می گیرند:

 الف) ارزش یابی عملکرد یادگیرندگان: به منظور آگاهی از میزان دست یابی دانش آموزان به هدف های آموزشی، میزان پیشرفت آنان از بعد شناختی، مهارتی و نگرشی اندازه گیری می شود. بدین منظور می توان، از امتحان کتبی، چک لیست، آزمون عملکردی و نظایر آن استفاده کرد.

 ب) ارزش یابی رسانه ها و روش ها: همواره کاربرد رسانه در آموزش با صرف هزینه همراه است. روش های متنوع نیز زمانی مفید است که به تحقق هدف های آموزشی منجر شود. ارزش یابی از میزان مطلوبیت رسانه ها و روش ها، امکان شناخت کارایی و اثربخشی آن ها را فراهم می سازد.

 ج) ارزش یابی فرایند آموزشی: به هنگام تدریس ممکن است مشکلاتی پدید آید. شناخت این مشکلات امکان رفع آن ها در آموزش های بعدی را فراهم می آورد.

 د) بازبینی و اصلاح: پس از شناخت مشکلات موجود و هم چنین کسب ایده های جدید، می توان مواد، رسانه ها، روش ها و به طور کلی آموزش را بازبینی و در صورت لزوم اصلاح کرد.

             

 جمع بندی و نتیجه گیری

الگوی اشور نوعی راهنمای عملی برای طراحی و اجرای آموزش است که می توان آن را برای تدریس موضوعات عمومی و تخصصی به کار گرفت. این الگو توسط هینیچ و همکاران وی ارائه شده است. طراحان الگوی اشور معتقدند، با استفاده از الگوی مذکور می توان از اثربخشی آموزش اطمینان حاصل کرد.  

 

نوع مطلب : ارتقاء حرفه ای، مطالب آموزشی، 
برچسب ها : الگوی اشور، الگوی طراحی آموزشی آشور،
لینک های مرتبط : گروه روش تدریس استان کردستان، سایت تبیان،


دوشنبه 7 آبان 1397 08:31 ق.ظ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺖ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳﺖ
ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﻼ‌ﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ، ﭘﺎﮎ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻻ‌ﯾﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ

چطوری مهربان
منیژه حسنی: سلام و سپاس از حضور شما برادر بزرگوار
یکشنبه 27 خرداد 1397 03:04 ب.ظ
سلام: ما که سلام هامون تکراریست ها
هدیه ی ارزشمندتر نداریم
جز اون ده ویروس هم نبیدیم
منیژه حسنی: سلام
سپاس از حضورتون

اختیار دارید
جمعه 18 خرداد 1397 11:10 ق.ظ
سلام ودرود صبحتون بخیر بادا
البته بنده علی رغم همه ی نامهربانی هایی که در حق معلم می شود
صادقانه به انجام وظایفم موظفم و هیچ سالی در امتحانات نهایی کتر از 60درصد قبولی ندادم
درد داریم اما در انجام وظیفه کوشا هستیم چون مخاطبین ما جوانان ونوجوانان این کشورند باید در تعلیم وتربیت آنان کوشید
منیژه حسنی: سلام و عرض ادب

سپاس از حضور شما و تلاش شما .

مطمئنأ همینطور خواهد بود .

پنجشنبه 17 خرداد 1397 10:37 ب.ظ
سلام ودرود برشما
شاد وسربلند باشید
ممنون از زحماتی که در ارائه روشهای درروند بهتر تدریس معلمان
اما من اعتقاد دارم هر چند فناوری وروشهای جدید در ارائه بهتر تدریس نمی شود نادیده گرفت اما زمانی در آموزش وپرورش تحول شگرف ایجاد می شود که در برنامه ریزی ها معلم تمام وکمال دیده شود از هرجهت
وقتی دغدغه معلم هنوز رفع نیازهای اولیه است که درش مونده همون نیازهای طبیعی وساده .دیگر معلم نمی تواند خلاق باشد معلم نمی تواند دنبال تجهیز خود باشد
معلمی که معلمی بعنوان شغل چندمش حساب می شود دیگر فناوری ها کارساز نخواهد بود
قبل از فناوری وروشهای جدید نیاز به حضور عاطفی وروحی معلم در کلاس است نه معلم خسته ی رنگ از رخسار پریده ی شرمنده ی خانواده
و......................
منیژه حسنی : سلام و سپاس از حضور شما معلم گرامی .

ممنون از وقتی که برای خوندن این مطلب گذاشتید

امیدوارم تمام معلم های ایران زمین بدون دغدغه فکری و مالی سر کلاس درس حاضر بشن

و با انرژی تمام با استفاده از فناوری جدید به بچه های این مرزوبوم درس بدن .

به امید چنین روزی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی و تعامل اعضای گروه های آموزشی موچش و گروه تکنولوژی استان کردستان با هدف تبادل اطلاعات و تجربه در راستای توسعه شایستگی های حرفه ای دانش کاربران در حوزه آموزش ایجاد شده است.

مدیر وبلاگ : منیژه حسنی
نویسندگان
نظرسنجی
همراهان عزیز ، آزمون پیشرفت تحصیلی به عنوان مكمل مؤثر آموزش و فرآیند یاددهی – یادگیری در طی چند سال اخیر در حال برگزاری می باشد لطفأ نظر خود را در مورد این آزمون ها ثبت نمایید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
تماس با ما